COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lees je hoe Little LullaBuys omgaat met jouw persoonsgegevens. Deze verklaring is opgesteld op 24 mei 2021.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT LITTLE LULLABUYS?

Little LullaBuys verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om deze gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • social media accountnamen
 • IP adres
 • portretten (door jouzelf aangeleverd voor een review)
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.


MET WELKE DOELEN VERWERKT LITTLE LULLABUYS PERSOONSGEGEVENS?

 • Contact: heb je contact met mij opgenomen per e-mail, telefoon, social media of via het contactformulier, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze gebruik ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.
 • Levering: als je een herdenkingscadeau bij mij koopt, dan verwerk ik de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht: je naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en overige door jou verstrekte informatie, die relevant is voor de opdracht.
 • Reacties: als je een recensie schrijft over een herdenkingscadeau, dan verwerk ik je naam, e-mailadres en eventueel een door jou aangeleverde profielfoto.
 • Facturatie: zodat ik je de factuur kan sturen.
 • Post: zodat ik jouw bestelling, een kaartje of andere dingen kan opsturen die ik niet online kan regelen.


WANNEER EN MET WIE DEELT LITTLE LULLABUYS PERSOONSGEGEVENS?

Little LullaBuys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE BEVEILIGT LITTLE LULLABUYS PERSOONSGEGEVENS?
Little LullaBuys neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@littlelullabuys.nl

HOELANG BEWAART LITTLE LULLABUYS PERSOONSGEGEVENS?
Little LullaBuys bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik jouw gegevens verzamel. Zodra de bestelling is geleverd en de factuur is voldaan, verwijder ik de gegevens uit het systeem.

De facturatiegegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichtingen te voldoen. Ik verwijder deze gegevens binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen.

WELKE COOKIES GEBRUIKT LITTLE LULLABUYS?
Little LullaBuys maak op deze website enkel gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Little LullaBuys gebruikt deze cookies voor de technische werking van de website. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van de website negatief aantasten. Little LullaBuys werkt met Google Analytics waarvan de usergegevens zijn geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere track & trace programma´s.

VERZAMELT LITTLE LULLABUYS BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?
Het is niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Little LullaBuys raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Ben je ervan overtuigd dat Little LullaBuys zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met info@littlelullabuys.nl dan verwijder ik deze informatie.

DOET LITTLE LULLABUYS AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
Little LullaBuys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

WIL JE JE PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
Dat mag. Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Little LullaBuys.


Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Als je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact op met mij (Erinn Leeuw) via info@littlelullabuys.nl of 06 1422 1614.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Little LullaBuys wil je er op wijzen dat je een klacht in kan dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN?
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld doordat we op een andere manier gaan werken of vanwege wetswijzigingen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.